Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Працівники закладу освіти Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток потреби
1. Працівники, усього 6 32 19%
2. Педагогічні працівники, усього 5 17 23%
у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту

16
працюють у закладі освіти за сумісництвом
3. Медичні працівники (в разі наявності), усього 1
у тому числі ті, що мають відповідну освіту 1