Медіаграмотність у період перенасичення інформацією стає все більш життєво важливою компетентністю для кожного з нас. Особливої уваги потребують найменші діти, що, як найактивніша й найдопитливіша авдиторія, часто першими знайомляться з інформаційними технологіями, випереджаючи в цифровій грамотності батьків і педагогів. Практична медіаосвіта набуває неабиякої актуальності в роботі закладів освіти, дошкільної зокрема.  Пропоную  увазі батьків посібник К.Ванько, Ю.Зоря, О.Шаповал, О. Волошенюк «МЕДІАОСВІТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Посібник містить низку вправ з візуальними текстами, значна частина яких націлена на формування навичок безпечної поведінки у воєнний час за допомогою медіатекстів.

Preschool_MediaOsvita_2022